Nationaal Kampioenschap Clubs

Kalender

Data 2020
zo 22 mrtNkc - : Baarn

Nederlands Kampioenschap voor Clubs 2019 Kampen(NK Clubs)

Wedstrijddatum: Zondag 24 maart 2019
Organisatie: KWC KAMPEN
Locatie: BMX Circuit gelegen Schansdijk 3-5 Kampen
Informatie m.b.t. NK Clubs zie hiervoor website: www.kwc-kampen.nl en ook op de facebookpagina van KWC Kampen zal e.e.a. worden gecommuniceerd.
Zie voor de geldende reglementen KNWU NK Clubs 2019
Stuurbord-/Zijnummerbord: Vraag op tijd je stuurbordnummer aan (liefst voor 1 maart 2019) via MijnKNWU. Het is ook verplicht een zijbordnummer te plaatsen.  
Vrije Training: Op dinsdag 19 maart a.s. bieden wij de mogelijkheid tot deelname aan een vrije training van 18.30 uur tot 21.00 uur.
Je kunt je hiervoor aanmelden in de kantine voordat je gaat trainen.
Per rijder zal een vergoeding worden gevraagd van € 5.00.
Voor eigen clubrijders is deze training gratis.
Reserveren Clubtent: Het reserveren voor een plek van een clubtent is alleen mogelijk door een mail te sturen naar teamarea@kwc-kampen.nl
Kosten hiervoor zijn € 25.00 p/tent 3x3 mtr.   VOL=VOL 
Nadat u een bevestigingsmail heeft ontvangen, kunt u het geld overmaken naar
IBAN/bankrekeningnr.: NL05 SNSB 0910 0397 12  t.n.v.  “KWC Kampen”, o.v.v. “clubtent” met naam van de vereniging. 
Betaling dient uiterlijk maandagavond 18 maart 2019 om 22.00 uur zichtbaar te zijn op genoemde betaalrekening. 
Plaatsing Clubtent: Clubtenten mogen alleen worden geplaatst op de aangewezen plekken door de clubtenten organisatie, anders zal de clubtent verwijderd dienen te worden van het terrein.
Parkeren: Zal zoveel mogelijk zijn bij het BMX circuit.  
Volg de borden en aanwijzingen van de verkeersregelaars.
Parkeren is op eigen risico en mag alleen op de door de organisatie aangegeven parkeerplaatsen
Rookverbod: Binnen de hekken van het BMX circuit van KWC Kampen geldt een rookverbod.
Inschrijven:

De inschrijving zal plaatsvinden via BMX Nederland (www.bmxnederland.nl) en uitsluitend via voorinschrijving.
De secretaris van de inschrijvende vereniging dient deze inschrijvingen, inclusief de betalingen te verzorgen vóór de sluitingsdatum van inschrijving.
De voorinschriiving sluit op zaterdag 16 maart om 23.59!!

Inschrijfgeld:

Het inschrijfgeld voor de deelnemers bedraagt € 5,50 per klasse.
Het inschrijfgeld per club bedraagt € 7.50.
Na de deadline wordt er geen inschrijfgeld gerestitueerd.

Per Bank:

Graag het totale inschrijfgeld naar IBAN/Bankrekeningnummer: 
NL05 SNSB 0910 0397 12 t.n.v.  “KWC Kampen”, o.v.v. Inschrijfgeld NK Clubs, club naam en aantal inschrijvingen.
Betaling dient uiterlijk maandagavond 18 maart 2019 om 22.00 uur zichtbaar te zijn op genoemde betaalrekening.

Toegangsprijs Publiek

Vanaf 12 jaar € 6,00 euro p.p.

Clubvertegenwoordiger  Aanmelden/Afmelden

De vereniging is verplicht om een clubvertegenwoordiger aan te stellen.
Deze clubvertegenwoordiger meldt zich in de ochtend tussen 08.00 - 10.00 uur voor de eindbevestiging van de deelnemende rijders in de kantine van KWC Kampen.
Hij/zij ontvangt een formulier voor het bijhouden van de punten en toelichting op de puntentelling.
Een clubvertegenwoordiger moet op de wedstrijddag de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
De clubvertegenwoordiger is in het bijzonder belast met de zorg voor:
- melding als clubvertegenwoordiger bij de organisatie op de wedstrijddag;
- afmeldingen doorgeven bij de jury voor aanvang van de wedstrijd;
- de naleving van de reglementen waaraan de deelnemers onderworpen zijn;
- een correcte presentatie van de vereniging in woord en gebaar;
- de communicatie tussen vereniging en organisatie op de wedstrijddag;
- indienen van protesten tegen de uitslag.

Tijdschema

Zondag 24 maart 2019: 
08.00 -10. 30 uur Starthektraining.
Deze starthektraining zal geschieden in blokken ingedeeld naar club in overleg met de wedstrijdleiding en organisatie.
Publicatie over deze indeling zal geschieden zo spoedig mogelijk na sluiting van de inschrijving doch uiterlijk 2 dagen voor de wedstrijd.
Tijdens de training dient de clubvertegenwoordiger van de club aanwezig te zijn in het parc ferme tijdens de trainingstijd van zijn of haar club.

08.00 – 10.00 uur Afmeldingen/afwijkingen melden door clubvertegenwoordiger bij de jury.
Afhalen informatie over de Parade door clubvertegenwoordigers.
10.40 – 11.05 uur Parade + Wilhelmus
11.15 uur Aanvang wedstrijd
Aansluitend Prijsuitreiking
Alle tijden zijn streeftijden.

Tijdens het NK Clubs wordt er geen gebruik gemaakt van de Pro-Sectie en 8 meter heuvel!

Parc ferme Er is een gesloten parc ferme.

Klassenindeling

24 inch klassen:

Cruisers 13-16 jaar, 17-24 jaar, 25-34 jaar, 35-44 jaar, 45 jaar en ouder
Dames Cruisers: 13-16 jaar, 17 jaar en ouder.
- De minimumdeelname is bepaald op 9 rijders.
-Bij minder dan 9 rijders worden de rijders ingedeeld volgens WRB artikel 6.1.012 of ingedeeld in een door de CBMX nader te bepalen combinatie.
- Cruisers 13-16 is de laagste leeftijdsklasse voor Cruisers, en niet toegankelijk voor jongere licentie leeftijden
- Cruiser Women 13-16 is de laagste leeftijd voor cruiser Women en niet toegankelijk voor jongere licentie leeftijden

20 inch klassen

Jongens:     5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17-24, 25 jaar en ouder.
Girls:          5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 jaar en ouder.
Women junior, Men Junior, Women Elite, Men Elite.
- De minimumdeelname is bepaald op 9 rijders.
- Bij minder dan 9 rijders worden de rijders ingedeeld volgens WRB artikel 6.1.012 of ingedeeld in een door de CBMX nader te bepalen combinatie.
- Bij onvoldoende deelname van de Women/Men Junior en Women/Men Elite kunnen deze rijders worden gecombineerd met de challenge klassen: Sportklasse Men 17-24 of Women 17+.

In geen enkele van de bovenstaande klassen (20 inch of 24 inch) wordt apart geklasseerd.

Prijsuitreiking De prijsuitreiking zal, zo spoedig mogelijk, na afloop van de wedstrijd plaatsvinden op het podium. Aansluitend aan de prijsuitreiking per klasse zal de prijsuitreiking voor de clubs plaatsvinden.
Contactpersoon

Jolanda Bakker; bereikbaar onder tel.nr. 06-11939870 en via e-mail : bmx@kwc-kampen.nl

 

We heten u en jullie van harte welkom bij BMX circuit K.W.C. Kampen en wensen alle rijd(st)ers een succesvol en sportief Nederlands Kampioenschap Clubs

Laatst bijgewerkt: 24-12-2019
Email
RSS nieuws
Facebook
 
Webdesign © Bsoft 2016
Vandaag hits.
Totaal hits.